วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2554

อินเตอร์เน็ตและการใช้งาน

1. การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
2. การใช้บริการต่างๆบนอินเตอร์เน็ต
3. คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเตอร์เน็ต
4. มารยาท ระเบียบและข้อบังคับในการใช้อินเตอร์เน็ต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น